Virtuální trasa

Je možné absolvovat od 1. února do 15. prosince daného roku, kdekoliv na jakémkoliv území podle Vaší volby. Je nutné dodržet minimální délku trasy vzhledem k věku účastníka (nebo složené skupiny různých věkových kategorií) a následně nám zaslat záznam z trekovací aplikace ve formě obrázku, který prokáže, že jste minimální délku trasy absolvovali.