Fyzická trasa

Je nutné absolvovat od 1. února do 15. prosince daného roku přímo na území Slavkovského bojiště.
Vytipovali jsem pro Vás několik fyzických tras přímo na bojišti. Jsou rozděleny podle toho, zda se jedná o severní pole bojiště, střed bojiště, nebo jižní pole bojiště. Absolvovat fyzickou trasu ale můžete podle vlastního uvážení a neklademe Vám žádné meze. Při absolvování fyzické trasy je pouze nutné dodržet minimální délku trasy své věkové kategorie a mít na paměti, že při pochodu bojištěm nejste pořadatelem úrazově pojištěni. Je tedy nutné respektovat hlavně vlastní bezpečnost například při pohybu na silnicích vzhledem k silničnímu provozu a zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Při svém pohybu po bojišti prosíme mějte na paměti, že nikdo není zvědavý na vaše odpadky zanechané v blízkosti komunikací, stejně jako exkrementy zakryté toaletním papírem. Svůj odpad jakéhokoliv charakteru prosíme odneste s sebou v igelitovém pytlíku a vyhoďte do komunálního odpadu. Ve dne i v noci Vám doporučujeme vždy použít při pohybu na pozemních komunikacích reflexní vestu. Maximální délce Vaší trasy nejsou kladeny žádné meze.  

Jaké jsou přibližné hranice bojiště ?

Severní bojiště:
Začátek a konec tras je u motorestu Rohlenka, kde je parkování zdarma a je zde několik možností stravování před a po pochodu. Na daných trasách můžete podle délky trasy navštívit – Žuráň, místo velení Napoleona I. Bonaparte odkud na začátku bitvy velel svým vojskům a poté se přesunul na Staré Vinohrady, kopec Santon – místo neprolomené francouzské dělostřelecké obrany, obce Sivice a Pozořice kudy vedl marný pokus o obchvat ze strany spojenců, Pomník rakouským dělostřelcům, kudy vedl hrdinný a spořádaný ústup spojeneckých vojsk po neúspěšném pokusu o prolomení obrany Santonu, Stará Pošta, kde přenocoval jak Napoleon I. Bonaparte a v předvečer bitvy zde nocoval ruský generál Bagration a Památník obětem bitvy u obce Holubice:
fyzická trasa 12 km
fyzická trasa 15,1 km
fyzická trasa 21 km
fyzická trasa 22,6 km
fyzická trasa 25,9 km
fyzická trasa 28 km

Střed bojiště:
Začátek a konec tras je u památníku Mohyla míru. Za symbolický poplatek je možné zde zaparkovat automobil / motocykl / autobus na malém parkovišti a zároveň navštívit Mohylu míru = muzeum bitvy. Vřele Vám doporučujeme před začátkem pochodu absolvovat alespoň prohlídku muzea a poté vyrazit na trasu. Pamětní minci pochodu bude od července 2021 možné zakoupit přímo v turistickém centru Mohyly míru za stejnou cenu a výtěžek z prodeje mince bude stejný jako při zakoupení mince prostřednictvím přihlášky. V letech 2021 a 2022 bude probíhat kompletní rekonstrukce muzea a proto Vám doporučujeme se předem informovat o možnosti návštěvy muzea vzhledem k probíhající rekonstrukci. Na daných trasách můžete podle délky trasy navštívit – památník U Kříže kudy během bitvy prošly všechny armády, dvě vyhlídková místa u obce Křenovice (v této obci probíhala porada spojenců v předvečer bitvy), místo zaniklé obce Staré Vinohrady, kde byl přesný střed bojiště a zároveň zde proběhl rozhodující střet vojsk, jehož výsledkem bylo rozdělení bitevního pole na dvě poloviny, obec Jiříkovice, ve které se na okraji trasy nachází hromadný vojenský hrob a podle které jsou zároveň pojmenovány v předvečer bitvy takzvané Jiříkovické ohně. Obec Kobylnice, Ponětovice a Šlapanice, kudy měl v případě úspěchu plánu spojenců vést levokřídelní obchvat s cílem odříznout ústupovou cestu Napoleona I. Bonaparte směrem na Vídeň. Vrátíte se do obce Prace odkud na ránem vyrazily z návrší spojenecká vojska s úkolem dobít francouzské pozice mezi obcemi Sokolnice a Telnice a následně odříznout ústupovou cestu Napoleonových vojsk směrem na Vídeň:
fyzická trasa 10,7 km
fyzická trasa 15,2 km
fyzická trasa 20 km
fyzická trasa 21,3 km
fyzická trasa 25,8 km
fyzická trasa 29 km

Jižní bojiště:
Začátek a konec tras je u památníku Mohyla míru. Za symbolický poplatek je možné zde zaparkovat automobil / motocykl / autobus na malém parkovišti a zároveň navštívit Mohylu míru = muzeum bitvy. Vřele Vám doporučujeme před začátkem pochodu absolvovat alespoň prohlídku muzea a poté vyrazit na trasu. Pamětní minci pochodu bude od července 2021 možné zakoupit přímo v turistickém centru Mohyly míru za stejnou cenu a výtěžek z prodeje mince bude stejný jako při zakoupení mince prostřednictvím přihlášky. V letech 2021 a 2022 bude probíhat kompletní rekonstrukce muzea a proto Vám doporučujeme se předem informovat o možnosti návštěvy muzea vzhledem k probíhající rekonstrukci. Na daných trasách můžete podle délky trasy navštívit – obec Zbýšov, kde probíhaly v závěru bitvy malé šarvátky mezi vojsky končícími boj, obec Újezd u Brna za kterou se nacházely, dnes již zaniklý Žatčanský rybník a Měnínský rybník (důkaz tvrzení, že historii nepíší poražení, ale vítězové – Napoleon I. Bonaparte tvrdí ve svých pamětech, že na rybníky nechal střílet z děl na Prackém návrší a doslova tak utopil tisíce spojeneckých vojáků v těchto rybnících (vzhledem k dostřelu tehdejších děl – 1km koulí a 600m kartáči + výlovu obou rybníků (zaznamenaných v místních kronikách zhruba dva týdny po bitvě) je však jasné, že v rybnících bylo spojenci ztraceno pouze pár koní a povozů), obce Sokolnice a Telnice, kam Napoleonovy posily přicházející ve vlnách z Vídně pomohly zásadním způsobem narušit plán spojenců k odříznutí ústupové cesty na Vídeň, Sokolnickou bažantnici – další omyl pravdivosti historie, kdy je tvrzeno, že zdi bažantnice byly použity jako obranná palebná postavení francouzských děl. Vzhledem k orientaci zdí a plánovanému / reálnému útoku spojenců však nikdy nemohla děla ani plánovaně, ani reálně, provádět dělostřeleckou podporu vzhledem k útoku spojenců:
fyzická trasa 12,4 km
fyzická trasa 15 km
fyzická trasa 21,6 km