Kontakt a GDPR

e-mail: pochod3c@gmail.com
(slouží pro zasílání přihlášek, dotazů, změnám v registraci, atd.)
telefon: + 420 735 191 150 (ideálně od 16:00 do 18:00 hodin v pracovní dny)
(slouží pro řešení dotazů, na které nenaleznete odpověď na našich stránkách)

Prostě nás kontaktujte a my už v rámci naší organizace vyřešíme.

Spolupořadatelé pochodu (abecedně):
Asociace uniformovaných pochodů, z. s.
Česká pochodová liga z.s.
VOJCHOD, z. s.

Fakturační údaje příjemce platby (finančně zodpovědná organizace):
Asociace uniformovaných pochodů, z. s.
Zbýšov 202
683 52 Zbýšov
IČO: 01799665
Nejsme plátci DPH
Spisová značka: L 22286 vedená u Krajského soudu v Brně
ID datové schránky: wt6xa3r

Shromažďování a nakládání s osobními údaji podle zákona 101/2000 Sb. a GDPR provádí:
– Česká pochodová liga z.s., Mikulovská 4053/8, 628 00 Brno, IČO: 02015668, Spisová značka: L 17694 vedená u Krajského soudu v Brně
– VOJCHOD, z. s., Zbýšov č.p. 202, 683 52 Zbýšov, IČO: 05668352, Spisová značka: L 22407 vedená u Krajského soudu v Brně
– Asociace uniformovaných pochodů, z. s., Zbýšov č.p. 202, 683 52 Zbýšov, IČO: 01799665, Spisová značka: L 22286 vedená u Krajského soudu v Brně

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Ing. David Kachlík, tel: + 420 704 724 311
e-mail: pochod3c@gmail.com + předmět e-mailu: GDPR

Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platným zákonem. Organizátor nevyužívá poskytnuté údaje ke komerčním účelům.

Poučení o nakládání s osobními údaji přihlášené osoby, nebo zaslaným e-mailem:
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí přihlášená osoba/y s tím, aby Česká pochodová liga z.s. + VOJCHOD, z. s. + Asociace uniformovaných pochodů, z. s. (dále jen „organizátoři“) ode dne zaslání přihlášky e-mailem shromažďovali a vyhodnocovali bez časového omezení veškeré údaje vyplněné v přihlášce, včetně údajů zda se přihlášený/á zúčastnil a zda bylo startovné zaplaceno či nikoliv a zda přihlášený obdržel nebo měl možnost obdržet Pochodový pas VOJCHOD MILARCH ®. Důvodem časově neomezeného shromažďování je sledovat počet účastí, přiznat nárok na věrnostní startovné a nárok na výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ®, neboť organizátoři nemůžou předvídat zda se přihlášený znovu přihlásí či nikoliv. Veškeré e-maily zaslané v daném roce pořádání akce budou z e-mailové schránky pořadatele vymazány podle zvážení organizátorů, nebo na základě žádosti odesílatele e-mailu v případě žádosti o smazání zaslané prostřednictvím stejné kontaktní e-mailové adresy, ze které byl e-mail zaslán.
Údaje vyplněné v přihlášce ve sloupci „D“ jsou spolu s počtem účasti a typem trasy předávány elektronicky za účelem tisku diplomů a dekretů profesionální tiskové firmě, která je po vytisknutí vymaže na základě našeho odsouhlasení správnosti tisku.
Přihlášený/á, nebo odesílatel e-mailu, zároveň souhlasí s tím, že v případě zaslaní jakéhokoliv komentáře může tento komentář být zveřejněn v odkazu či pododkazu „Historie“ dané akce, kdy bude jeho / její jméno zveřejněno ve tvaru „Jméno P.“ či „J. P.“, přičemž „J.“ znamená jméno a „P.“ znamená příjmení. Zasláním komentáře, nebo e-mailu, přihlášený/á musí automaticky předpokládat, že dojde ke zveřejnění tohoto textu / příspěvku.

Poučení o možnosti odvolat souhlas se shromažďováním osobních údajů přihlášené osoby, nebo podat žádost o výmaz údajů, nebo požádat o sdělení jaké informace jsou shromažďovány, nebo požádat o ukončení zasílání informačních e-mailů:
Přihlášená osoba, nebo odesílatel e-mailu, může e-mailem odvolat svůj souhlas se shromažďováním osobních údajů kdykoliv, včetně uvedení zda žádá o úplný výmaz shromažďovaných údajů, nebo o částečný výmaz osobních údajů. Při žádosti jen o částečný výmaz je nutné uvést jaké údaje žádá vymazat a za jaké časové období. Při žádosti o výmaz údajů před pořádáním pochodu ztrácí přihlášený nárok na účast a platí podmínky storna tak jako kdyby se pochodu nezúčastnil. Při žádosti o výmaz údajů po pochodu ztrácí přihlášený nárok na přiznání věrnostního startovného při své další účasti na akci pod logem VOJCHOD MILARCH ® a účast bude při další účasti posuzována jako 1. účast s nárokem na základní startovné a nárok na medaili za 1. účast.
Každý přihlášený/á nebo odesílatel e-mailu má právo požádat o seznámení s údaji, které o něm/jí organizátoři shromažďují včetně rozsahu těchto informací a to prostřednictvím e-mailu zaslaného z e-mailové adresy, která je shodná s kontaktní e-mailovou adresou.
Udáním svého kontaktního e-mailu do přihlášky zároveň přihlášený/á souhlasí se zasíláním informací souvisejících s účastí na akcích a pochodech a se zasíláním informací souvisejících s jinými aktivitami v rámci pořádání akcí a pořádání akcí partnerských organizací bez časového omezení, což je možné kdykoliv odvolat.

Poučení o shromažďování bankovních údajů přihlášené osoby:
Veškeré údaje o přijaté a nebo odeslané platbě prostřednictvím bank organizátorů jsou shromažďovány po časově neomezenou dobu za účelem naplnění Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dále firmou, která vede externí účetnictví pro pořadatele.

Poučení o sdílení osobních údajů přihlášené osoby:
Česká pochodová liga z.s. sdílí veškeré údaje vyplněné v přihlášce se spoluorganizátory sportovní akce – Asociace uniformovaných pochodů, z. s. a VOJCHOD, z. s. – za účelem ověření nároku na věrnostní startovné, počtu účastí a výdej nebo nevýdej Pochodového pasu VOJCHOD MILARCH ® bez časového omezení.

Ochrana práv účastníků, které nesouvisí s ochranou osobních údajů
(máte jako přihlášený / účastník pocit křivdy na své osobě?):

Nově byla vytvořena funkce „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ (od r. 2017). Od roku 2012 přitom existuje funkce externího auditora. Obě funkce mají za úkol nezaujatě chránit práva účastníků v souladu se zveřejněnými pravidly akce. Kdo je „Ombudsman VOJCHOD ®“ a „auditor“ je známo pouze předsedovi! Toto opatření je činěno s cílem, aby se předseda v zájmu zachování kvality akce mohl přímo od Vás dozvědět o jakýchkoliv pochybeních člena štábu, člena týmu. Máte jako účastník pocit křivdy? Odešlete, prosíme, email na „pochod3c@gmail.com“ v jehož předmětu uvedete text „Ombudsman VOJCHOD MILARCH ®“ nebo „Auditor VOJCHOD MILARCH ®“ a můžete si být jisti, že bude Váš email předán přímo předsedovi a vyřešen v souladu se zveřejněnými pravidly, včetně následného zaslání odpovědi na Váš email.